top of page
stock-photo-close-up-of-a-visa-document-and-passport-immigration-and-emigration-concept-10
Romanian_New_Passport_2019.jpg

אזרחות רומנית

ישראלים רבים זכאים לאזרחות רומנית מכוח היותם צאצאים לאזרחי רומניה או מי שהיו אזרחי רומניה ואזרחות זו נשללה מהם.

אם אחד מהוריכם או מהסבים שלכם נולד ברומניה ישנה סבירות גבוהה שאתם זכאים לאזרחות רומנית.

 

פנו אלינו לבדיקת זכאותכם לאזרחות רומנית ללא עלות.

רומניה היא חברת האיחוד האירופי, וככזו אזרחות רומנית מאפשרת את חופש התנועה, והזכות לחיות, לגור ולעבוד בכל רחבי האיחוד האירופי.

אזרחות רומנית תקנה לכם את האפשרות ללמוד לימודים אקדמאיים, בחלק מן המוסדות אף בסבסוד חלקי או מלא, בכל מדינות האיחוד האירופי.

לאזרחות הרומנית יתרונות רבים נוספים כגון: זכות הכניסה לארה"ב ללא ויזת תייר, מעבר גבולות מהיר בכניסה למדינות האיחוד האירופי, יתרונות במימון ברכישת נדל"ן, אפשרות לבקר במדינות שלא ניתן להיכנס אליהן עם הדרכון הישראלי ועוד.

ההליך להוצאת האזרחות כרוך במילוי טפסים ברומנית, צירוף מסמכים רבים, ביניהם תעודות מרומניה, תרגומים כדבעי, אישורים נוטריוניים, הגשת הבקשה לרשויות ברומניה ומעקב אחר התקדמות הבקשה עד הוצאת הדרכון.

 

פנו אלינו לליווי מקצועי, יעיל ואישי בטיפול בהליכים להוצאת אזרחות רומנית.  

לפנייה לבדיקת זכאות והצעת מחיר להוצאת האזרחות הרומנית לחצו כאן.   

bottom of page