top of page
stock-photo-close-up-of-a-visa-document-and-passport-immigration-and-emigration-concept-10

אזרחות פולנית

ישראלים רבים זכאים לאזרחות פולנית כצאצאים של אזרח פולני אשר לא הפסיד את אזרחותו או ויתר עליה מרצון. 

החוק הפולני קובע כי אלו הפסידו את האזרחות הפולנית:  

  • גברים ששירתו בצבא הישראלי עד ה- 19.01.1951.

  • קטינים שאביהם שירת בצבא הישראלי עד ה- 19.01.1951.

  • נשים שהיו בגירות לפני ה- 19.01.1951 כשקיבלו את האזרחות הישראלית.

  • מי שוויתר מרצון על אזרחותו הפולנית.

פנו אלינו לבדיקת זכאות לאזרחות פולנית ללא עלות.

ככל שישנה זכאות, יש לאתר בארכיבים בפולין את המסמכים של בן המשפחה שהיה אזרח פולני, דבר המעלה קשיים במקרים של ארכיבים שהושמדו במלחמת העולם השנייה.   

למשרדנו ניסיון בסיוע באיתור המסמכים הנדרשים בפולין וליווי בהצלחה בהוצאת אזרחות פולנית לזכאים.

 

פולין הינה חברה באיחוד האירופי, והאזרחות הפולנית מקנה את כל היתרונות של אזרחות של מדינה החברה באיחוד האירופי, ובהם האפשרות לנוע, לחיות, לעבוד וללמוד בכל אחת ממדינות האיחוד האירופי ; לימודים אקדמאיים מסובסדים באופן מלא או חלקי ;  מעבר גבולות מהיר במדינות האיחוד האירופי ; זכויות סוציאליות ; הטבות במימון ברכישת נדל"ן  ; אפשרות כניסה למדינות שלא ניתן להיכנס אליהן עם הדרכון הישראלי ועוד.

לפנייה לבדיקת זכאות והצעת מחיר להוצאת האזרחות הפולנית לחצו כאן.  

bottom of page