top of page
stock-photo-close-up-of-a-visa-document-and-passport-immigration-and-emigration-concept-10
bg_edited.png

אזרחות בולגרית

ישראלים רבים זכאים לאזרחות בולגרית כילידי בולגריה או צאצאיהם.

הזכאות לאזרחות בולגרית שמורה לילידי בולגריה, בתנאי שהם עזבו את בולגריה בין מרץ 1948 לנובמבר 1950 (תקופת העלייה הגדולה).

אנשים שהוריהם ממוצא בולגרי זכאים גם הם לקבל אזרחות בולגרית בתנאי שביום לידתם, הוריהם עדיין היו זכאים לאזרחות בולגרית.

בהליכי הוצאת אזרחות בולגרית לא ניתן לדלג דור, וצריך תחילה לטפל בהוצאת אזרחות של כל הדורות אחורה עד הדור שנולד בבולגריה.  

 

פנו אלינו לבדיקת זכאות ללא עלות להוצאת אזרחות בולגרית.

 

משרדנו ילווה אתכם בהליכי איתור המסמכים להוצאת האזרחות, תרגומם כנדרש, הכנת והגשת הבקשה לאזרחות בולגרית.

בולגריה הינה אחת מ- 27 המדינות החברות באיחוד האירופי.

האזרחות הבולגרית מקנה את כל היתרונות של אזרחות של מדינה החברה באיחוד האירופי, ובהם האפשרות לנוע, לחיות, לעבוד וללמוד בכל אחת ממדינות האיחוד האירופי ;  לימודים אקדמאיים מסובסדים באופן מלא או חלקי במדינות האיחוד האירופי;  מעבר גבולות מהיר במדינות האיחוד האירופי  ; זכויות סוציאליות  ;  הטבות במימון ברכישת נדל"ן  ; זכויות סוציאליות ; אפשרות להיכנס למדינות שלא ניתן להיכנס אליהן עם הדרכון הישראלי ועוד.

לפנייה לבדיקת זכאות והצעת מחיר להוצאת האזרחות הבולגרית לחצו כאן.   

bottom of page