top of page
stock-photo-close-up-of-a-visa-document-and-passport-immigration-and-emigration-concept-10
IMG_0536.heic

אזרחות ספרדית

האם אתם או אחד מהוריכם או הסבים שלכם נולד בספרד או באחד מהאזורים שהיו במסגרת הפרוקטורט הספרדי כמו הערים טנג'יר, טטואן ולראצ'ה?

חוק חדש שהחל ב- 1 באוקטובר 2022 ותוקפו לשנתיים בלבד מאפשר קבלת אזרחות ספרדית למי שיוכיח שהוא או אחד מהוריו או אחד הסבים שלו היה אזרח ספרדי שנולד בפרוקטורט הספרדי, הכולל בין היתר את הערים לראצ'ה, טנג'יר, טטואן, אלקסרכיביר וארסילה, בשנת 1936 ואילך.

חוק זה אינו מחייב נסיעה לספרד או ידיעת ספרדית. 

ויובהר: אין מדובר בחוק לצאצאי מגורשי ספרד. חוק זה נכנס לתוקפו באוקטובר 2015 ואיפשר לישראלים רבים לקבל אזרחות ספרדית ככל שהצליחו להוכיח שהם צאצאים ליהודים שגורשו מספרד ב- 1492. החוק נחקק מראש ל- 3 שנים עם אפשרות להארכה לשנה נוספת, ותוקפו הסתיים באוקטובר 2019.

ניתן להוציא אזרחות ספרדית מכוח אזרחות ספרדית של הורה גם במקרים הבאים:

- ילדים קטינים של מי שהתאזרח וקיבל אזרחות ספרדית, גם מכוח החוק לצאצאי מגורשי ספרד, זכאים לאזרחות ספרדית.

- ילדים בגירים זכאים גם הם לאזרחות ספרדית במקרה שאחד מהוריהם היה אזרח ספרדי במקור (ולא התאזרח), כלומר שההורה נולד בספרד לאב שהיה גם הוא אזרח ספרדי, והוא לא ויתר על אזרחותו.

משרדנו ליווה עד היום מאות לקוחות בהצלחה רבה בהליכים השונים להוצאת האזרחות הספרדית.

פנו אלינו לבדיקת זכאות ללא עלות לאזרחות ספרדית.

אזרחות ספרדית מקנה את כל הזכויות הנובעות מאזרחות של מדינה החברה באיחוד האירופי - לחיות, לעבוד ולגור בכל אחת ממדינות האיחוד, לימודים אקדמאיים בסבסוד חלקי או מלא בחלק מהמוסדות ברחבי האיחוד, זכות הכניסה לארה"ב ללא ויזת תייר, מעבר גבולות מהיר בכניסה למדינות האיחוד, יתרונות במימון ברכישת נדל"ן, אפשרות לבקר במדינות שלא ניתן להיכנס אליהן עם הדרכון הישראלי ועוד.

לפנייה לבדיקת זכאות והצעת מחיר להוצאת האזרחות הספרדית לחצו כאן.   

bottom of page