top of page
stock-photo-close-up-of-a-visa-document-and-passport-immigration-and-emigration-concept-10
דרכון פורטוגלי תמונה_edited.jpg

אזרחות פורטוגלית

בשנת 2015 נכנס לתוקפו החוק בפורטוגל המאפשר קבלת אזרחות פורטוגלית לצאצאי מגורשי ספרד ממקור פורטוגלי. מאות אלפי בקשות הוגשו, וישראלים רבים מאד כבר קיבלו את האזרחות הפורטוגלית.

משרדנו היה מהראשונים ללוות אלפי לקוחות בהצלחה בהוצאת האזרחות הפורטוגלית.

החל מה- 1.9.2022 נכנסו לתוקף תקנות חדשות המחייבות את מגישי הבקשה בנוסף להוכחת היותם צאצאים למגורשי ספרד, גם הוכחת זיקה משמעותית לפורטוגל, המקשות כיום על הגשת בקשות חדשות.

יובהר כי החוק לא בוטל, על אף ניסיונות שנעשו בפרלמנט הפורטוגלי לעשות זאת. ישנה ייתכנות, כי בעתיד הקרוב או הרחוק יתקבלו שינויים מקלים בתקנות, אשר יחזירו את החוק להיות שוב רלוונטי.

בינתיים קיימת האפשרות להוציא אזרחות לבני משפחה של מי שכבר הוציא אזרחות פורטוגלית: בני זוג הנשואים מעל 6 שנים (או מעל 3 שנים עם הוכחת זיקה לפורטוגל) וילדים שנולדו לאחר קבלת האזרחות.

 

החל מאוקטובר 2022 החלו בפורטוגל להחיל מדיניות המחייבת זיקה לפורטוגל גם לילדים שנולדו בטרם קבלת האזרחות של ההורה.

 

פנו אלינו לקבלת הצעת מחיר לאזרחות פורטוגלית לבני זוג וילדים.

אזרחות פורטוגלית מקנה את כל הזכויות הנובעות מאזרחות של מדינה החברה באיחוד האירופי: 

  • הזכות לנוע, לחיות, לעבוד ולגור בכל אחת ממדינות האיחוד.

  • לימודים אקדמאיים בסבסוד חלקי או מלא ברחבי האיחוד.

  • זכות הכניסה לארה"ב ללא ויזת תייר. 

  • מעבר גבולות מהיר בכניסה למדינות האיחוד האירופי.

  • יתרונות במימון ברכישת נדל"ן.

  • כניסה למדינות שלא ניתן להיכנס אליהן עם הדרכון הישראלי ועוד.

לבדיקת זכאות והצעת מחיר להוצאת האזרחות הפורטוגלית לחצו כאן.   

bottom of page